กลุ่มโลกุตตระ

นี่เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านเผยแพร่พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมทำงานได้ตามความสมัครใจ และตามความรู้ความสามารถ ติดต่อกลุ่มได้ที่แบบข้างล่าง

ขอความสวัสดีจงมีโดยทั่วกันเทอญ

หลักในการเรียบเรียงพระธรรม

  1. เรียบเรียงตามหลักภาษาไทย โดยจัดเว้นวรรค จัดเว้นบรรทัดเพื่อให้พระธรรมอยู่เป็นกลุ่มๆ สะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน
  2. เติมเนื้อพระธรรมให้สมบูรณ์กรณี ต้นฉบับมีเครื่องหมายเช่น … หรือ ฯลฯ ก็นำเนื้อที่ถูกต้องมาใส่ให้สมบูรณ์
  3. เครื่องหมายจบบรรทัด เช่น ฯ ตัดทิ้ง
  4. เครื่องหมาย เลขข้อ ของต้นฉบับ เช่น [๑] ไม่มีการตัดออก
  5. อาจเติม หมายเลข เช่น (๑) (๒) และไปเรื่อยๆ เพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน
  6. ไม่มีการแก้เนื้อหา ซึ่งเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๔๕ เล่ม ยกเว้นที่เห็นชัดเจนว่า เป็นการพิมพ์ผิด
  7. กรณีผู้เรียบเรียงเพิ่มข้อความใดๆลงไป จะใช้เครื่องหมาย {} กำกับ และให้ข้อความอยู่ในเครื่องหมายนี้
  8. พระพุทธพจน์ จะใช้ตัวอักษรเข้ม ในเครื่องหมายคำพูด ส่วนของบุคคลอื่นจะใช้ตัวอักษรธรรมดา ในเครื่องหมายคำพูด
  9. ในบางบท ไม่มี เลขเล่ม ของพระไตรปิฎกกำกับ ก็จะใช้ หมายเลขกำกับอย่างนี้ เช่น ๑/๑๐๐ หมายถึง พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๐ เป็นต้น
  10. ในกรณี ต้นฉบับเดิม มีเนื้อความที่ เข้าใจได้ยาก หรือประเมินว่าอาจเป็นสำนวนการแปลจากภาษาบาลีเดิม ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ อาจอธิบายเพิ่มเติมไว้ในเครื่องหมาย {}

ติดต่อสอบถาม

 

Advertisements

แสดงความเห็นได้ที่นี่:

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s